Om oss

Siden selskapet opprinnelig ble stiftet i 1960 har vi styrt både små og store byggeprosjekter, Vi leverer tradisjonelle tjenester som prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse og ulike spesialisttjenester til dette. Vi kan også levere hele prosjekter som totalentrepriser, eller vi kan organisere prosjekter som serier av flere mindre totalentrepriser.

Mange år i markedet har gitt oss en kultur for å sikre verdiskaping for våre oppdragsgivere.  Kundefokus, krevende og interessante oppdrag og et godt arbeidsmiljø har gitt oss en stabil arbeidskraft. Dermed har vi det som trengs av erfaring, kompetanse og holdninger for å sikre at våre fremtidige kunder oppnår det de ønsker med sine investeringer.

erstad-lekven-2

Kompetanse og etikk

Prosjektgjennomføring krever tverrfaglig kompetanse og erfaring. Vi arbeider aktivt med intern og ekstern etterutdannelse for at våre medarbeidere skal være blant de best kvalifiserte innenfor sine fagområder.

Som din rådgiver forvalter vi store verdier – våre systemer og rutiner skal sikre at disse blir forvaltet på den, for deg som byggherre, gunstigste måte. Dette krever god innsikt i markedsmekanismene og solid bransjekunnskap. Konfliktmulighetene er mange, både juridisk og etisk. Det er en bevisst politikk i vårt firma at vi som betydelig aktør i bransjen skal bidra til også å sette høye etiske standarder for egen virksomhet og for BA-bransjen.

erstad-lekven-1

Ansvar og virksomhetserfaring

Vår brede erfaring med prosjektstyring fra de mest komplekse sykehusutbygginger til enklere yrkesbygg gjør oss i stand til å tidlig gi en konkret beskrivelse av gjennomføringsprosessen for det enkelte prosjekt.

Denne beskrivelsen gir oss grunnlag for å fastlegge arbeids- og ansvarsfordeling, tidsstyring, kostnadsstyring, organisering og kommunikasjon i prosjektet. Det gir videre prosjektledelsen grunnlag for riktig ressursanvendelse og å velge medarbeidere med riktig erfaringskompetanse til fordel for prosjektet.

Kvalitetsledelse og kontroll

For å oppnå kvalitet må det planlegges og følges opp i alle prosjektets faser. Vårt system er bygd opp for å ivareta helheten i prosjektet. Vår kompetanse og virksomhetserfaring kombinert med vår erfaring fra gjennomføring av oppdrag i milliardklassen gir deg som byggherre den beste sikkerhet for at dine kvalitetsmål for prosjektet nås.

Miljøfyrtårn

Miljø er et viktig tema i dagens samfunn og vi har stort fokus på miljø i vår bedrift. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss i grønn retning og er stolte av å være sertifisert som Miljøfyrtårn.

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis