Byggeledelse

Erstad & Lekven utfører byggeledelse forankret i helhets- og detaljkunnskap om bygging. Vi jobber innen bygg, anlegg, samferdsel og VA samt landbaserte prosjekter for olje- og gassnæringen.

Det er i sluttfasen når alle installasjoner skal samkjøres og skal fungere som et hele at det røyner på utbyggingsorganisasjonen. Det er i denne fasen at vår organisasjon med sin tverrfaglige erfaringsbaserte kompetanse ved flere anledninger har vist sin evne til å være en drivkraft og faglig og kapasitetsmessig forsikring for byggherren.

Prosjektstyring
og -ledelse

Erstad & Lekven har inngående kjennskap til gjennomføringsprosessene og nødvendig ledererfaring for å ta ansvar for hele prosjektstyringen.

Se våre tjenester

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis