Våre tjenester

Vår kompetanse og virksomhetserfaring kombinert med vår erfaring fra gjennomføring av oppdrag betyr at du som byggherre kan være trygg på at dine mål for prosjektet nås.

Prosjektledelse

Erstad & Lekven utfører prosjektledelse for yrkesbygg og har ledelseskompetanse og spesialkompetanse innen prosjektstyringsdisipliner.

Prosjekteringsledelse

Erstad & Lekven utfører prosjekteringsledelse enten som administrativ prosjekteringsleder eller som prosjekteringsleder i prosjekteringsgrupper.

Byggeledelse

Erstad & Lekven utfører byggeledelse forankret i helhets- og detaljkunnskap om bygging gjennom den integrerte programmerings-, prosjekterings- og byggeprosessen.

SHA-Koordinator

Erstad & Lekven tilbyr tjenester som SHA-koordinator i alle typer bygg- og anleggsprosjekter, både som SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (SHA-KP) og SHA-koordinator i utførelsesfasen (SHA-KU).

3D-Scanning og dronekartlegging

Vi tilbyr 3D-fotoscanning og dronekartlegging av bygg og anlegg.

Spesialisttjenester

Foruten våre basistjenester tilbyr Erstad & Lekven også spesialisttjenester til de enkelte faser i gjennomføringen og organiseringen av byggeprosessen.

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis