Prosjekter

Gjennom alle år vi har vært aktiv i bransjen, har vi vært byggherrens sentrale aktør for å sikre verdiskapingen i byggeprosjektene. Vi har særlig fokus på fremdrift, kostnader og kvalitet. Dette har formet våre holdninger til arbeidsoppgavene og gitt oss rik erfaring. Vi er stolt av de spor som finnes etter oss i ferdigstilte oppdrag.

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis