Utbygging Arna-Bergen – Bane NOR

Etablering av dobbeltspor på strekning Arna-Bergen. Inkluderer ombygging av Arna Stasjon, ny tunnel gjennom Ulriken (7,8 km tunnel hvorav 7 km er boret med tunnelboremaskin), opprusting eksisterende Ulriken tunnel og modernisering av godsterminalen på Nygårdstangen.

Om prosjektet

  • Kostnadsramme: Ca. 6000 mill. kr.
  • Våre roller: Byggeleder kontaktledning, fremdriftsplanlegger og byggeleder etterarbeider i tunnel
  • Oppdragsgiver: Bane NOR
  • Årstall: 2017-2019

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@erstad-lekven.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg