BANE NOR – UTBYGGING ARNA-BERGEN

Etablering av dobbeltspor på strekning Arna-Bergen. Inkluderer ombygging av Arna Stasjon, ny tunnel gjennom Ulriken (7,8 km tunnel hvorav 7 km er boret med tunnelboremaskin), opprusting eksisterende Ulriken tunnel og modernisering av godsterminalen på Nygårdstangen.

Om prosjektet

 • Kostnadsramme: Ca. 6 mrd. kr.
 • Våre roller:
  • Prosjektleder jernbaneteknisk entreprise
  • Koordinerende byggeleder
  • Byggeleder kontaktledning
  • Byggeleder etterarbeider i nye Ulriken tunnel
  • Kontrollingeniør
  • Fremdriftsplanlegger
 • Oppdragsgiver: Bane NOR
 • Årstall: 2017-2023

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg