Prosjektledelse

Erstad & Lekven utfører prosjektledelse i alle typer byggeprosjekter. Alt fra mindre byggeprosjekter til store offentlige eller private utbygginger. Vi jobber innen bygg, anlegg, samferdsel og VA samt landbaserte prosjekter for olje- og gassnæringen.

Våre prosjektledere har ledelseskompetanse og spesialkompetanse innen prosjektstyringsdisipliner. Kombinert med virksomhetskompetanse og ved hjelp av firmaets utprøvde rutiner for styring av økonomi, tid og kvalitet, leder og organiserer de prosessen fra idé til driftsatt prosjekt.

Dersom du som byggherre velger prosjektleder fra egne rekker, bistår vi med spesialisttjenester etter behov.

Prosjektstyring
og -ledelse

Erstad & Lekven har inngående kjennskap til gjennomføringsprosessene og nødvendig ledererfaring for å ta ansvar for hele prosjektstyringen.

Se våre tjenester

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis