Spesialisttjenester

Foruten våre basistjenester tilbyr vi også spesialisttjenester til de enkelte faser i gjennomføringen av byggeprosessen. Ekspemplvis nevnes teknisk due diligence, tilstandsvurderinger, kostnadsoverslag og mulighetsstudier.

Organisering av byggeprosessen

  • Vi gjennomgår dine behov og etablerer rammen for kostnad, tid og kvalitet.
  • Vi setter sammen et team av spesialister tilpasset oppgaven som skal løses og etablerer brukergrupper for deltakelse i utforming av prosjektet.
  • Vi utformer innkjøps- og kontraktsstrategi.
  • Vi ivaretar kontakten med nødvendige offentlige myndigheter for godkjenning og gjennomføring av byggeprosjektet.
  • Vi utarbeider beslutningsdokumentasjon for finansiering, byggemelding og gjennomføring av prosjektet.
  • Vi utfører prosjektgranskning/verdianalyse for å luke ut uheldige og fordyrende løsninger, ufullstendig arbeidsgrunnlag som vil

Prosjektstyring
og -ledelse

Erstad & Lekven har inngående kjennskap til gjennomføringsprosessene og nødvendig ledererfaring for å ta ansvar for hele prosjektstyringen.

Se våre tjenester

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@erstad-lekven.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis