Spesialisttjenester

Foruten våre basistjenester tilbyr vi også spesialisttjenester til de enkelte faser i gjennomføringen av byggeprosessen. Ekspemplvis nevnes teknisk due diligence, tilstandsvurderinger, kostnadsoverslag og mulighetsstudier.

Vi tilbyr også fotoscanning av små og store bygg med Matterport Pro2 kamera. Kameraet fungerer slik at man etter skanning får en modell med en «Google Streetview» visning av bygget innvendig. Kameraet tar 360 graders bilder fra gulv til tak som blir satt sammen i en modell. I modellen kan man vandre rundt i bygget og se alle detaljer på gulv, vegger og tak. Det er mulig å ta ut mål i tillegg at man kan få ut plantegninger og himlingstegninger.

Organisering av byggeprosessen

  • Vi gjennomgår dine behov og etablerer rammen for kostnad, tid og kvalitet.
  • Vi setter sammen et team av spesialister tilpasset oppgaven som skal løses og etablerer brukergrupper for deltakelse i utforming av prosjektet.
  • Vi utformer innkjøps- og kontraktsstrategi.
  • Vi ivaretar kontakten med nødvendige offentlige myndigheter for godkjenning og gjennomføring av byggeprosjektet.
  • Vi utarbeider beslutningsdokumentasjon for finansiering, byggemelding og gjennomføring av prosjektet.
  • Vi utfører prosjektgranskning/verdianalyse for å luke ut uheldige og fordyrende løsninger, ufullstendig arbeidsgrunnlag som vil

Prosjektstyring
og -ledelse

Erstad & Lekven har inngående kjennskap til gjennomføringsprosessene og nødvendig ledererfaring for å ta ansvar for hele prosjektstyringen.

Se våre tjenester

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@erstad-lekven.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis