SHA-Koordinator

Erstad & Lekven tilbyr tjenester som SHA-koordinator i alle typer bygg- og anleggsprosjekter, både som SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (SHA-KP) og SHA-koordinator i utførelsesfasen (SHA-KU).

Våre medarbeidere har både formell utdanning og praktisk erfaring som gjør oss kompetent til å ivareta SHA-koordinatorens ansvar iht. byggherreforskriften på en god måte.

Spesialisttjenester

Foruten våre basistjenester tilbyr vi også spesialisttjenester til de enkelte faser i gjennomføringen av byggeprosessen. Ekspemplvis nevnes teknisk due diligence, tilstandsvurderinger, kostnadsoverslag og mulighetsstudier.

Se våre tjenester

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@erstad-lekven.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis