Prosjekteringsledelse

Erstad & Lekven utfører prosjekteringsledelse enten som administrativ prosjekteringsleder for byggherren eller som prosjekteringsleder i prosjekteringsgrupper. Vi tilbyr personell som gjennom lang erfaring har tilegnet seg kunnskap om riktige virksomhetsløsninger og om sammenhengen mellom planleggings- og byggeprosessen som kreves for å kunne forutse og forebygge mot feile funksjonsmessige og tekniske løsninger og tap av tid og penger.

Prosjektstyring
og -ledelse

Erstad & Lekven har inngående kjennskap til gjennomføringsprosessene og nødvendig ledererfaring for å ta ansvar for hele prosjektstyringen.

Se våre tjenester