Prosjekteringsledelse

Erstad & Lekven utfører prosjekteringsledelse enten som administrativ prosjekteringsleder for byggherren eller som prosjekteringsleder i prosjekteringsgrupper. Vi tilbyr personell som gjennom lang erfaring har tilegnet seg kunnskap om riktige virksomhetsløsninger og om sammenhengen mellom planleggings- og byggeprosessen som kreves for å kunne forutse og forebygge mot feile funksjonsmessige og tekniske løsninger og tap av tid og penger.

Prosjektstyring
og -ledelse

Erstad & Lekven har inngående kjennskap til gjennomføringsprosessene og nødvendig ledererfaring for å ta ansvar for hele prosjektstyringen.

Se våre tjenester

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis