LYNGHAUGPARKEN

Parkfornyelse med blant annet ny skatebane på ca. 800m2, amfi, lekearealer, diverse beplantning inkl. en del frukttrær. I tillegg er det etablert ny elv gjennom parken med gangbro over. Prosjektet inkluderte også omfattende oppgradering av VA-anlegg i og rundt parken.

Om prosjektet

  • Areal: Ca. 10 000 m2
  • Vår rolle: Byggeleder
  • Oppdragsgiver: Bymiljøetaten
  • Årstall: 2020-2022

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg