BARNE- OG UNGDOMSSJUKEUSET – TRINN 2

Trinn 2 av det nye Barne- og ungdomsykehuset ved Haukeland universitetssykehus

Om prosjektet

  • Areal: 50.100 m2 BRA
  • Kostnadsramme: 3 mrd. kr.
  • Vår rolle: Byggeledelse (Elektro og bygg)
  • Oppdragsgiver: Helse Bergen HF
  • Årstall: 2019-2023

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg