PROSJEKT RENERE LUNGEGÅRDSVANN OG BYSTRANDEN

Bergen kommune v/Bymiljøetaten skal gjennomføre «Prosjekt renere Store Lungegårdsvann» og «Bystranden» som inkluderer sjøbunnstiltak i form av skrotopprydding og utlegging av ny ren sjøbunn i Store Lungegårdsvann. I tillegg skal det anlegges ny bystrand samt at Lungegårdsparken skal oppgraderes og utvides med blant annet sandvolleyball, ute-gym, bålplass, servicebygg mm.

Om prosjektet

  • Kostnadsramme: Ca. 400 MNOK
  • Vår rolle: Byggeledelse og SHA-KU
  • Oppdragsgiver: Bymiljøetaten
  • Årstall: 2022-2025

Bilder/illustrasjoner: White Arkitekter AB

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg