Infrastruktur Paradis

På Paradis utbygges infrastruktur og vegnett for å styrke Paradis som knutepunkt. Dette innebærer blant annet oppgradering av vann og avløp, overvann og elektro. Ny gang- og sykkelveg med bro over Nesttunveien og Bybanen. Broen bygges i kompositt og blir verdens lengste av sitt slag.

Om prosjektet

  • Veier: fv. 582 Nesttunveien, fv. 5200 Statsminister Michelsens vei, Jacob Kjødes vei, Tunsveien, Paradisaleen
  • Bru: 42m lang og 7m bred
  • Vår rolle: Byggeleder
  • Oppdragsgiver: Vestland Fykeskommune
  • Årstall: 2021-2023

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg