Oppgradering VA-anlegg Øygarden

ØyVAR (Øygarden vann, avløp og renovasjon) oppgraderer og utvider kontinuerlig VA-anlegget i Øygarden kommune

Om prosjektet

  • Per 2022 ca. 20 delprosjekter bestående av blant annet slamavskiller på Skaga, vannledning i sjø fra Bildøy til Kollveit og gjenbruksstasjon på Straume.
  • Vår rolle: Byggeleder og SHA-koordinator
  • Oppdragsgiver: ØyVAR
  • Årstall: 2021 – 2023

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg