GODVIK NÆRINGSPARK

Et nytt moderne næringsområde etableres i Godvik. Området vil være todelt hvor det i første del tilrettelegges for industri, lager og verksted med virksomhetsrelaterte kontorer og andre del blir kombinert bebyggelse- og anleggsformål, industri/produksjonslokaler og engrossalg. I tillegg skal det opparbeides gang- og sykkelveg samt utbedring av busslommer langs fylkesveg.

Om prosjektet

  • Areal: 30.000 m2 BRA
  • Vår rolle: Prosjektledelse, byggeledelse og SHA-koordinator
  • Oppdragsgiver: Godvik Næringspark AS/Theodor Eiendom AS
  • Årstall: 2021-2025

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg