FV 563 STRØMSNES – HOP

Utbedring av eksisterende fylkesvei som en del av Askøypakken

Om prosjektet

  • Omfang: Utbedring av 3km fylkesvei inkl.  riving og reetablering av 2 broer
  • Vår rolle: Byggeleder
  • Oppdragsgiver: Vestland fylkeskommune
  • Årstall: 2018-2020

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg