Skjoldnes – Miljølokk over Rv 580 og boliger

Prosjektet bygger miljølokk over RV 580-Fritz Riebersvei med offentlig parkanlegg over tunellen. På vestsiden av miljølokket, mot Nordåsvannet, bygges 123 boliger av høy standard. På østsiden bygges ca. 120 boliger.

Om prosjektet

  • Ca. 240 boenheter på i alt ca. 22.000 m2
  • 230m plass-støpt betongtunnel. Tre kjørebaner i hver retning
  • Vår rolle: Prosjektledelse, SHA-Koordinator utførelse og byggelånskontroll
  • Oppdragsgiver: Skjoldnes Utvikling AS
  • Årstall: 2017 – 2020

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg