PROTONSENTERET

Helse Bergen HF bygger nytt senter for kreftbehandling med protonstråling. Prosjektet omfatter en betongbunker i 3 etasjer og et behandlings- / klinikkbygg i 4 etasjer. Betongbunkeren har massive vegger og dekker, med spesielle krav til betongkvalitet og armering knyttet til strålingen. Klinikkbygget føres opp i plasstøpt betong. Bygget knyttes sammen med sentralblokken via heis og tunnel i fjell. Prosjektet knyttes til sentrale tekniske anlegg for Haukeland universitetssykehus, i tillegg til omfattende tekniske systemer både i klinikkbygg og bunker.

Prosjektet gjennomføres LEAN-basert og digitalt basert på BIM-modell. En av byggeledelsens oppgaver kontroll av nøyaktighet i utførelse ved hjelp av scanning som sammenstilles med BIM-modell.

Om prosjektet

  • Areal: 10.700 m2 BRA
  • Vår rolle: Byggeledelse og SHA-KU
  • Oppdragsgiver: Helse Bergen HF
  • Årstall: 2021 – 2024

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg