NYTT LOGISTIKKSENTER FOR POSTEN

Posten skal bygge nytt logistikksenter i Lyseparken i Bjørnafjorden kommune. Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres.

Om prosjektet

  • Tomteareal: Ca. 100 daa.
  • Areal logistikksenter: Ca. 20.000 m2
  • Vår rolle: Prosjekt- og byggeledelse inkl. SHA-KP og KU.
  • Oppdragsgiver: Posten
  • Årstall: 2022-2027

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg