NYTT LOGISTIKKSENTER FOR POSTEN

Posten utvikler nytt industriområde på Kokstad. I tillegg til etablering av nytt logistikksenter for Posten skal store næringstomter planeres og og tilrettelegges for videre utbygging. Dette inkluderer ny infrastruktur, vei og VA.

Om prosjektet

  • Tomteareal: Ca. 80 daa.
  • Areal logistikksenter: Ca. 23.000 m2
  • Vår rolle: Prosjekt- og byggeledelse inkl. SHA-KP og KU.
  • Oppdragsgiver: Posten
  • Årstall: 2022-2026

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg