NYE HARALDSPLASS – REHABILITERING OG TILBYGG

Etter at nytt sengebygg ble tatt i bruk i 2018 startet rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. I forbindelse med rehabiliteringen etableres også to tilbygg/nybygg. Nybyggene er et forbindelsesbygg mellom sykepleierhøyskolen og sykehuset samt at store deler av indre gårdsrom bygges igjen.

Om prosjektet

  • Rehabilitering: ca. 7000 m2 BRA
  • Tilbygg: ca. 3 600 m2 BRA
  • Vår rolle: Prosjektledelse, byggherreombud og SHA-koordinator utførelse
  • Oppdragsgiver: Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Årstall: 2018 – 2021

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg