NYE RAFTOHUSET – SAMSPILLSPROSJEKT

Tilbygg og rehabilitering av Raftohuset. Gjennomføres som samspillsprosjekt

Undervisning i menneskerettigheter og demokrati er en av kjerneaktivitetene til Raftostiftelsen i tillegg til den velkjente Raftoprisen som hvert år tildeles personer eller organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettighetene. Grunnet vekst og økt etterspørsel på undervisning er det behov for større undervisningslokaler samt at eksisterende bygningsmasse har behov for oppgradering.

Om prosjektet

  • Areal: Ca. 1000 m2 BRA
  • Vår rolle: Prosjektleder
  • Fase: Skisse- og forprosjekt
  • Oppdragsgiver: Raftostiftelsen
  • Årstall: 2022-2023

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg