Miljøgate Nymark

Miljøgate Nymark er et nullutslippsprosjekt hvor gatetun i Fredrik Stangs vei og St. Olavs vei på Nymark oppgraderes. Prosjektet inkluderer ny gang- og sykkelveg, beplantning, ny gatebelysning og ladeanlegg for elbil. Det etableres også lekearealer og sittesone med grillfasiliteter.

Om prosjektet

  • Areal: 2 500 m2
  • Vår rolle: Byggeleder
  • Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten
  • Årstall: 2022-2023

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg