FV. 552 HATVIKVEGEN

Oppgradering av Hatvikvegen i Bjørnafjorden kommune er en del av miljøløftet. Etablering av gang- og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg, med veg i drift. Etablering av ny kulvert under eksisterende fylkesveg. Strekningen som skal utbedres er ca. 1,2 km lang inkludert ny Bøtre bru. 

Om prosjektet

  • 1,2 km vegstrekning
  • Kostnadsramme: 170 mill. kr.
  • Vår rolle: Byggeleder
  • Oppdragsgiver: Vestland Fylkeskommune
  • Årstall: 2024-2026

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg