MONGSTAD NÆRINGSPARK

Prosjektet inkluderer avgraving, masseutskifting, VA-infrastruktur og tilrettelegging for videreutvikling av en større industritomt i Mongstad Næringspark.

Om prosjektet

  • Areal: Ca. 20 daa.
  • Vår rolle: Byggeledelse
  • Oppdragsgiver: Mongstad Næringspark
  • Årstall: 2022-2023

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg