UTVIDELSE ERDAL GRAVPLASS

Utvidelse av Erdal gravplass med tilhørende infrastruktur og parkeringsplass

Om prosjektet

  • Areal: 9,5 daa.
  • Vår rolle: Prosjekteringsleder, byggeleder, SHA-Koordinator prosjektering og utførelse
  • Oppdragsgiver: Askøy kirkelige fellesråd
  • Årstall: 2019-2020

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg