SANDSLIMARKA 55

Innvendig rehabilitering og ombygging samt skifte vinduer og tak

Om prosjektet

  • Areal: 12.000 m2 BRA
  • Kostnadsramme: ca. 140 mill. kr.
  • Vår rolle: Byggherreombud
  • Oppdragsgiver: DNB Næringseiendom AS
  • Årstall: 2018-2019

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg