Skeieveien

VVA-prosjekt: Oppgradering av vei med tilhørende vann og avløp i området. Ca. 1 km tofeldts veistrekning inkl. gang og sykkelvei.

Om prosjektet

  • Kostnadsramme: ca. 25 mill. kr.
  • Vår rolle: Byggeleder og SHA-koordinator utførelse
  • Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bymiljøetaten
  • Årstall: 2017-2018

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg