OPPGRADERING DEMNINGER STORAVATNET

Storavatnet ligger i Fyllingsdalen, sør for Bergen sentrum, vest for fjellet Løvstakken. Det er fire dammer i tilknytning til Storavatnet. Prosjektet består av å rehabilitere 3 av de 4 demningene.  Svartatjørna (sørlige del av vannet) var tidligere et separat vann, men som følge av oppdemningen henger nå de to vannene sammen.

Om prosjektet

  • Vår rolle: Byggeledelse og SHA-KU
  • Oppdragsgiver: Bergen kommune ved Bergen Vann
  • Årstall: 2023-2024

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg