REKKEFØLGEKRAV TILKNYTTET GNEIST ARENA

I reguleringsplan for Fana Stadion som er utarbeidet tilknyttet Gneist Arena er det satt rekkefølgekrav knyttet til oppgradering av fylkesveg og gangveg langs Grimseidvegen. Området som skal oppgraderes er avgrenset og omfatter fylkesveg (Grimseidvegen), kommunal veg (Siljustølvegen) og parkeringsplass. Arbeidene omfatter blant annet:
– breddeutvidelse veg
– gang- og sykkelfelt i Grimseidvegen inkl støttemur
– gangveg (fortau) i Siljustølvegen
– parkeringsplass sør for Gneist Arena.
– tørrmurer, overgangsfelt, veglys, flytting av kabler fra luftspenn til grøft
– opparbeiding VA-anlegg innenfor planområdet
– koordinering av fjernvarmeanlegg

Om prosjektet

  • Kostnadsramme: Uavklart
  • Vår rolle: Byggeleder
  • Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for utbygging
  • Årstall: 2024-2025

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg