ÅSAMYRANE OG LIAVEGEN – REHABILITERING OG NY GANG- OG SYKKELVEG

Prosjektet inkluderer rehabilitering av eksisterende gang- og sykkelveg i Åsamyrane. Dette inkluderer etablering av ny VA, veilys ol. I Liavegen ble det etablert komplett ny gang- og sykkelveg med tilhørende infrastruktur.

Om prosjektet

  • Kostnadsramme: Ca. 15 mill. kr.
  • Vår rolle: Byggeleder og SHA-KU
  • Oppdragsgiver: Bergen kommune v/ Bymiljøetaten
  • Årstall: 2023

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg