Strandgaten 17

Rehabilitering og oppgraderering av fellesarealer og kontorer i 2. – 7. etasje for nye leietakere

Om prosjektet

  • Areal: 6.500 m2 BRA
  • Kostnadsramme: 70 mill. kr.
  • Vår rolle: Byggherreombud og SHA-koordinator i utførelsesfasen
  • Oppdragsgiver: DNB Næringseiendom AS
  • Årstall: 2017 – 2018

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg