RENERE HAVN BERGEN

Etablere ny sjøbunn i Puddefjorden. Utlegging av ca. 40 cm  tykt lag med rene steinmasser.

Om prosjektet

  • Areal: Ca. 440 daa
  • Kostnadsramme: Ca. 125 mill. kr.
  • Vår rolle: Byggeledelse og SHA-koordinator i utførelsesfasen
  • Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Bymiljøetaten
  • Årstall: 2017 – 2018

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg