Bybanen byggetrinn 3, nytt verksted depot

Nytt verkstedsbygg for reperasjon og vedlikehold av bybanevogner. 300m langt depotbygg for parkering av opptil 40 bybanevogner. Adminstrasjonsbygg med OCC-sentral.

Om prosjektet

  • Tomteareal: 80 daa.
  • Verkstedsbygg: 8.000 m2 BRA.
  • Administrasjonsbygg: 3.500 m2 BRA.
  • Vognhall: 14.000 m2 BRA.
  • Vår rolle: Prosjektledelse. Hovedbyggeleder. Fremdriftskoordinator. Byggeleder arkitektfag og utomhus.
  • Oppdragsgiver: Bybanen Utbygging
  • Årstall: 2012-2017

Kontakt oss

Sentralbord:
Telefon: 55 92 77 00
E-post: elb@erstad-lekven.no

Daglig leder: Rune Agdal
Telefon: 93 01 81 20
E-post rune@elb.no

Adresse: Paradisalléen 8, 5232 Paradis

Siste innlegg